10 grep for en bedre innbyggerdialog

1. Ta eierskap til kommunenes viktigste informasjonskanal

Facebook er bra til mye, men kan aldri være kommunens viktigste kanal til egne innbyggere. Facebook er bygget for å optimalisere inntekter fra de som bruker tjenesten, noe som betyr at en post av design ikke vil få bred dekning uten at man betaler Facebook for spredning. Derfor får de fleste postene til kommunen ikke flere likes en det en privatperson kan forvente å få når man deler bilde av frokosten sin. Mange innbyggere er også skeptiske til Facebooks behandling av data, samtidig som barn under 13 år ikke kan bruke tjenesten.

En god og moderne innbyggerapp er en naturlig del av kommunenes kommunikasjonsstrategi.

2. Inviter lokale klubber og foreninger

Samarbeid med frivilligheten sikrer godt innhold, gir kommunen mange ambassadører for innbyggerappen og løfter frem nært og viktig innhold.

Folk er opptatt av det som skjer i lokalmiljøet sitt. Informasjon og innhold fra lokale lag og foreninger gjør appen rikere og bidrar til å øke bruk av appen og senke terskelen for tilgang til informasjon om det som skjer i lokal frivillighet. Bruken av Facebook har kommet med noen slagsider for frivilligheten. Vi kaller det ”digital usynlighet”, og det fører til at mange lag og foreninger ikke kommer ut med informasjon om det gode og viktige arbeidet de gjør. Vi vet at mange unge er inaktive og uten et miljø de føler seg hjemme i fordi de ikke kjenner til tilbudene i nærmiljøet.

Innocodes plattform fungerer slik at alle lag og foreninger enkelt kan registrere seg på egne sider. Her kan de poste eget innhold eller koble siden sammen mot egen Facebookside for automatisk overføring av innhold. Innbyggere kan velge lag de ønsker å følge og vil få varsel når nye artikler postes.

3. Spill på lag med lokale arrangører

Folk savner ofte oversikt over det som skjer. Før var gjerne lokalavisa det naturlige stedet for denne informasjon, men i dag er det få aviser som opprettholder en komplett kulturkalender. Innocodes kalender gir kommuner tilgang til en enkel plattform som gjør det enkelt for arrangører og privatpersoner å bidra med egne hendelser. For større arrangører finnes løsninger for eksport og integrasjoner for å sikre mot dobbeltarbeid.

4. Let alltid etter det som er nyttig for innbyggerne

Smarte innbyggertjenester handler mer om nytte og tilgjengelighet og mindre om teknologi og sensorer. Snakk med innbyggere om hva som er viktig for dem, hvilken informasjon de trenger i hverdagen sin og om det er spesielle tjenester de gjerne vil ha for hånden. Ofte er bare det å samle informasjon og tjenester på et sted viktig og nyttig. I Sandefjord ønsker brukerne seg enkel tilgang til tømmekalender for sitt sted, varsel når kommunestyret behandler noe som berører dem og badetemperaturer rett i lomma. Også oversikt over kultur og idrettsaktiviteter, da.

5. Gjør det enkelt for innbyggerne å være med

En god innbyggertjeneste krever medvirkning fra innbyggerne. Det er viktig å tilrettelegge for dette på en måte som er intuitiv, enkel og selvforklarende.  Folk er vant med digitale tjenester, men har samtidig lav tålmodighet for tungvinte og krøkkete løsninger. Husk at mer enn 80% av bruken kommer fra mobil. Har dere langt under denne andelen mobiltrafikk, er det ofte et tegn på at løsningene deres ikke er godt nok tilrettelagt for mobil.

Gjør det enkelt å mene noe. Meninger behøver ikke å være offentlige kommentarer, og kan like godt være en enkel måte å sende inn en beskjed, en spørreundersøkelse, mulighet til å poste noe på et interaktivt kart eller en måte å varsle kommunen. Et svar blir alltid godt mottatt og koster så lite.

6. Finn lokale ildsjeler

Kommunen behøver ikke å drifte alle aspekter ved en innbyggertjeneste selv. Spill på lag med ildsjeler i lokalsamfunnet. Det er viktigere å tilrettelegge for aktivitet ved å tilby gode digitale verktøy enn å ha full kontroll på at alt som skjer. Sandefjord planlegger å spille på lag med nærmiljøutvalgene, har allerede mobilisert  en lang rekke lag og foreninger og ser på nye muligheter til engasjere skoleelever og andre ildsjeler. Noen kommuner ser på muligheten til å la lokale entusiaster redigere sidene for ”sine” nærmiljøer og andre igjen er i dialog med sine lokalaviser for spennende samarbeid.

7. Finn ildsjelene i kommunen

Gode prosjekter trenger interne ambassadører og ildsjeler som virkelig tar eierskap til prosjektet. Publikum merker fort om det er folk bak som har hjertet for tjenesten. Selv de beste løsninger vil sakte dø dersom de vansmekter som et venstrehåndsprosjekt.

8. Tenk helhetlig

Innbyggerdialog er starten på noe som aldri vil slutte å gro. God informasjon og innbyggerinvolvering er frivillighet, helse, ungdomsarbeid, tryggere lokalsamfunn og innbyggerstolthet. Det er kimen til fremtidig tjenestebygging og nye måter å skape proaktive tjenester og nærhet til eget lokalsamfunn. Bare for å nevne noe.

9. Tenk langsiktig

Langsiktig planlegging betyr at dere kan bygge videre på det arbeidet dere gjør i dag. Det betyr ikke at dere behøver å sitte med fasiten på hvordan morgendagens tjenestetilbud og smartby-løsninger vil se ut om fem år. Det viktige er at det skal være enkelt å gjennomføre endringer, ta nye skritt, integrere mot nye systemer, samle flere tjenester og lære underveis.

10. Skap relevans

Tenk deg om du fikk den samme feeden som naboen din på Facebook, Instagram eller Snapchat. Digitale kanaler er i stadig større grad personlige og relevante for brukeren. Det å ta hensyn til brukerens interesser, historikk og behov når tjenester og informasjon presenteres, er en måte å vise respekt og interesse for brukerne. Personifisering er både komplisert og enkelt. Innocode har intervjuet tusenvis av innbyggere over hele landet. De forteller oss at kommunen deres ikke behøver å gjette seg til hva som interesserer – folk forteller det gjerne for å få relevant informasjon tilbake.

Innocode Oslo

post@innocode.no
+47 934 25 000

Fredensborgveien 24d
0177 Oslo, Norway

Atea Norge

Thomas.Sjoberg@atea.no
+47 22 09 50 00

Brynsalleen 2
0667 Oslo

Vil du vite hvordan app'en funker? Last ned Sandefjords versjon her: