Vi knytter lokalsamfunnet sammen

Et verktøy for innbyggerdialog, gode lokalsamfunn og bærekraft

Tenk deg en tjeneste som som knytter lokalsamfunn tettere sammen, som gir oversikt over hva som skjer der folk bor og som korter ned avstanden mellom innbygger og kommune.

Vi ser at forventningene til moderne kommunikasjon er i ferd med å viske ut skillene mellom verktøy de beste digitale mediehusene benytter og det kommuner trenger til sitt innbyggerarbeid. Atea og Innocode tilbyr en Innbyggerplattform som bygger på nærmere ti års samarbeid om digital teknologiutvikling med ledende Skandinaviske mediehus. Løsningen løfter kommunens innbyggerinvolvering og informasjonsarbeid inn i den mobile tidsalder.

Det handler om mennesker og hva de er opptatt av

Det handler om relevans og brukerverdi. Vi tenker lokalt og globalt. Lokalt i form av hva som engasjerer i nærmiljøer og nasjonale arenaer. Globalt i form av at vi ser hva aktører som Facebook og Google gjør og hvordan det endrer brukevaner og forventninger. Vi vil at kommunen skal ta kontroll på innholdet og eie kommunikasjonskanalen sin igjen, og vi vil at det skal være enkelt, nyttig, levende og engasjerende. Derfor har vi utviklet flere verktøy som setter kommunen tilbake i førersetet.

 

Ta tilbake kontroll over kommunens informasjonskanal

I en verden full av innhold, hvordan skal kommunen nå ut til den enkelte? Det viktigste ordet er dette – relevans. Å bety noe for lokalsamfunnet, samt å dele nyttig informasjon, har alltid engasjert. Slik vil det også fortsette. Facebook og noen få globale aktører kan ikke alene løse innbyggernes behov for medvirkning, informasjon og nærhet til lokale prosesser. Få tenker over at en post på Facebook normalt ikke sees av mer enn 3 til 6 prosent av kommunens følgere. Enda færre tenker over at de lar Facebooks algoritmer bestemme hvem som skal se informasjonen som legges ut. Vi er stolte over å kunne tilby teknologi som tilrettelegger for samhandling mellom kommuner, frivillighet, næringsliv og innbyggere. Verdifullt for den enkelte i form av tilgang på informasjon, nærhet til lokalsamfunnet og oversikt over det som skjer der de bor. Verdifullt for kommunen i form av enkelhet, synlighet og å kunne gi innbyggerne opplevelsen av å være del av et aktivt lokalsamfunn.

Lokale krefter trenger digital synlighet

Sterke og trygge lokalsamfunn trenger frivillighet og lokalt engasjement også i fremtiden. Morgendagens løsninger på fellesskapsoppgaver er kanskje helt avhengig av at vi i dag tar de riktige valgene og utvikler nye løsninger for samspill og samarbeid mellom kommune og lokal frivillighet.

Når kommunen inviterer lag og foreninger til innbyggertjenesten, bidrar det til å løse et voksende problem med digital usynlighet; Lokale klubber og annen frivillighet sliter med å nå ut til lokalsamfunnet med informasjon om det viktige arbeidet de gjør og tilbudene de står for

Innbyggerapp.no er et samarbeid mellom selskapene innocode.no og atea.no. To selskaper som til daglig jobber med å utvikle og forbedre fremtidens kommunikasjonsmetoder.

Blogg: Innbyggerdialog Sandefjord

av prosjektleder og dialogentusiast Morten Holst

Tenk deg en kommune som inviterer samtlige lokale lag og foreninger inn i et innbyggerprosjekt som favner over sensordata og kommunal informasjon til historielaget på Gokstad og ballettdansere på 6 år. Dette er Sandefjords tilnærming til innbyggerdialog.

Innocode Oslo

post@innocode.no
+47 934 25 000

Fredensborgveien 24d
0177 Oslo, Norway

Atea Norge

Thomas.Sjoberg@atea.no
+47 22 09 50 00

Brynsalleen 2
0667 Oslo

Vil du vite hvordan app'en funker? Last ned Sandefjords versjon her: