Webinar februar 2021

Geobasert kommunikasjon i Innbyggerappen

Geobasert kommunikasjon i Innbyggerappen

Posisjonering, geotagging og relevant kommunikasjon

Vil du sende meldinger og pusher til innbyggerne basert på hvor de befinner seg? En undersøkelse om hvordan kildesorteringsstasjonen oppleves, akkurat når man besøker den? Eller friluftsområder i kommunen med geotagget informasjon og pusher, for å gi besøkeren en rikere opplevelse?

På webinaret viser og snakker vi om våre erfaringer med løsninger som dette. Praktiske forslag blandes med inspirasjon og en introduksjon till teknikken som ligger bak. 

 

Dette får du ut av webinaret

  • Hvordan vi sendte ut undersøkelser om kvaliteten på den offentlige transporten, når innbyggerne sitter på bussen! 
  • Hva vi gjorde for å skape plasspesifikke aktiviteter og pusher – og på den måten fikk ut innbyggerne i naturen. 
  • Lær det du trenger å vite om beacons, pincher, geotagging – og hvordan dette kan skape verdifull kommunikasjon, for både avsender og mottaker.
  • Hmmm, og hvordan funker alt dette med GDPR, da?

Påmelding

Vi mailer deg en lenke dagen før webinaret!


Tid:

Ta tilbake kontroll over kommunens informasjonskanal

I en verden full av innhold, hvordan skal kommunen nå ut til den enkelte? Det viktigste ordet er dette – relevans. Å bety noe for lokalsamfunnet, samt å dele nyttig informasjon, har alltid engasjert. Slik vil det også fortsette. Facebook og noen få globale aktører kan ikke alene løse innbyggernes behov for medvirkning, informasjon og nærhet til lokale prosesser. Få tenker over at en post på Facebook normalt ikke sees av mer enn 3 til 6 prosent av kommunens følgere. Enda færre tenker over at de lar Facebooks algoritmer bestemme hvem som skal se informasjonen som legges ut. Vi er stolte over å kunne tilby teknologi som tilrettelegger for samhandling mellom kommuner, frivillighet, næringsliv og innbyggere. Verdifullt for den enkelte i form av tilgang på informasjon, nærhet til lokalsamfunnet og oversikt over det som skjer der de bor. Verdifullt for kommunen i form av enkelhet, synlighet og å kunne gi innbyggerne opplevelsen av å være del av et aktivt lokalsamfunn.

Lokale krefter trenger digital synlighet

Sterke og trygge lokalsamfunn trenger frivillighet og lokalt engasjement også i fremtiden. Morgendagens løsninger på fellesskapsoppgaver er kanskje helt avhengig av at vi i dag tar de riktige valgene og utvikler nye løsninger for samspill og samarbeid mellom kommune og lokal frivillighet.

Når kommunen inviterer lag og foreninger til innbyggertjenesten, bidrar det til å løse et voksende problem med digital usynlighet; Lokale klubber og annen frivillighet sliter med å nå ut til lokalsamfunnet med informasjon om det viktige arbeidet de gjør og tilbudene de står for

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Hälsingegatan  49
113 31 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: